Ceník ubytování – apartmán Kokrháč

 

Apartmán již není nabízen k pronájmu. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Kauce: Při příjezdu do apartmánového domu se skládá kauce ve výši 2000 Kč za byt. Kauce slouží na úhradu ztracených, rozbitých či poškozených věcí z inventáře. Kauce může být krácena i za hrubé porušení domovního řádu (např. rušení nočního klidu, nevyklizení apartmánu do stanovené doby aj.).

Pronájem: Nárok na byt v den příjezdu je až v odpoledních hodinách (14:00–19:00). V odjezdový den se byt předává do 10:00.

Platební podmínky: Zálohu ve výši 50 % z ceny pronájmu, a to nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky. Doplatek celkové ceny je splatný nejpozději do 14 dnů před pronájmem bytu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 14 dnů před pronájmem bytu je zákazník povinen uhradit 100% ceny při potvrzení objednávky.

Základní povinnosti zákazníka: Dodržovat předpisy platné v domu v místě pronájmu. V případě porušení domovního řádu apartmánového domu může být vyloučen, přičemž ztrácí nárok na další pronájem stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb. Uhradit ihned na místě event. škodu, kterou způsobil v pronajatém bytě.

Stornopoplatky: • při stornování v období od 14 do 7 dnů před nástupem na pobyt: 50 % celkové ceny • při stornování v období 6 a méně před nástupem na pobyt: 100 % celkové ceny Pokud zákazník nenastoupí na pronájem bytu bez předchozího , má nájemce nárok na úhradu plné ceny pronájmu. V případě, že zákazník v průběhu pronájmu svévolně zruší část svého pronájmu, nemá nárok na žádnou finanční náhradu. Požaduje-li zákazník změnit pronájem na jiný termín v období méně jak 14 dní před nástupem a nájemce tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek ve výši 500 Kč.